A.

EMOM 14min
Min 1: 5 Push Press @ 70% av 1RM
Min 2: 4+4 KB Front Rack Walking Lunges

B.

Team 2o2 – 1work/1rest

AMRAP 16min
4 Clean & Jerk 60/45kg
4 Handstand Push-Ups (20/15kg Upphöjda)
4 Toes to Bar

Öka alla reps med 2 var runda

Rullande schema på Ski-Erg 10/7cal