Beach WOD

Bring a Bud – Prova På

Passet börjar kl16.30
Plats: Saltsjöbadens brygga

Dom som kan får jättegärna hjälpa till och lasta utrustningen på gymmet kl16.00