A.

EMOM 14

1: 2 Push Press + 2 Push Jerks +1 Split Jerk

2: 15s Sit Ups + 15s Knee Tucks (30s arbete totalt)

B.

AMRAP 16 min, 2 & 2, 1 work/ 1 rest

Rullande schema på stora släden, från port till grind & tillbaka

4 Wallclimbs

12 Box Jump-Overs 70/60

20 Plate Squat 25/15

30 TRX Row

 

Skala:

Box Jumps-Overs: 60/50cm

Plate Squat: 20/10 eller 15/5