A.

Annie

30-20-10

Double-Unders
Situps

B.

E2MOM 10min

Deadlift x 6 reps

Öka successivt vikten

C.

Christine
3 varv på tid

Rodd 500 Meter
12 Deadlifts (kroppsvikt kg)
21 Box Jumps (60/50cm)

Leave a Reply