A.

Back Squat

EMOM 8min
3 reps @ 75% av 1-RM

B.

Partner 2&2 – 1 Work / 1 Hold
Använd en rullande klocka – 28min

Hold måste hållas för att reps ska räknas/utföras
Målet är att en partner gör ett varv sen byter.
Ex. 6+9+12, sen byter man.

AMRAP 4min
6 Goblet Squat 32/24kg
9 Hand Release Push-ups
12 C2B eller Pull-ups
Hold: Hollow Hold

AMRAP 6min
15 Box Jumps 60/50cm
30 Double-Unders
Hold: KB stående goblet hold

AMRAP 8min
7 Ring dips
14 Push Press 50/35kg
21 Dead Lifts 50/35kg
Hold: Plankan

AMRAP 10min
9 Wallballs
6 KB Swings 32/24kg
3 Squat Snatch 50/35kg
Hold: Dead hang i riggen

Leave a Reply