A.

Var 90s – 15min – 10set

Snatch High Pull
Hang Squat Snatch
Squat Snatch
Overhead Squat

B.

Partner 2o2 – 1work/1rest

AMRAP 12min
14 Ring Dips
28 Partner Wallball 20/14lbs (varannan kastar)
14 KB Clean & Jerk 32/24kg
28 Double-Unders (var)

Vila 2min

AMRAP 8min

4 Push-Ups (var)
8 Snatch 45/30kg (dela)
4 Push-Ups
8 Snatch 50/35kg
4 Push-Ups
8 Snatch 55/40kg
osv…

öka Snatchen med 5kg var runda.