Lördag 13/1 – CFY Throwdown

By januari 12, 2018WOD

A.

Lag om 3, 1 work/ 1 rest/ 1 KB Goblet Hold. 2 work/ 1 rest på Partner Deadlift & Partner Sit ups. Tappad KB = 10 sync Burpees i laget.

Byte och hold sker i bytzonen.

På 3..2..1..GO ska laget tillsammans genomföra:

Cash in 2 min KB Overhead Hold, dela hur ni vill, men KBn får aldrig vara under hårfästet

Sen:

60 Burpee Box Jump over

100 Air Squats

60 Partner DL 60/40kg (1 står i KB hold)

100 barbell Jumpover, two foot take off

60 Partner sit ups (1 står i KB hold)

100 cal Rodd

60 Wallballs

Cash out 3 min sync Planka, ALLA!