A.

EMOM 15min

Min 1: 50 Double-Unders
Min 2: 15 Slamballs
Min 3: 15/10 cal AirDyne eller Rodd

B.

REGIONALS INDIVIDUAL EVENT 4 – 2011

Partner 2 och 2

På tid:
100 Pull-ups
100 Kettlebell svingar (24/16 kg)
100 Double-unders
100 Overhead squats (45/30 kg)

Leave a Reply