A.

EMOM 14min

Min 1: 5-7 Push Jerks (medel lätt/tempo)
Min 2: 8-12 TRX Crunches

https://www.youtube.com/watch?v=V0hAsRrf7PQ

B.

AMRAP 20min

Partner 3o3 – 1work/1rest/1hold

100 KB Svingar 32/24kg
60 Dips
100 Utfallssteg
60 Pull-Ups

Rullande schema på att dra släde 25m (port till grind) 60/40kg

Hold: Sido Planka (byt sida vart varv 🙂 )