Måndag 14/11

By november 13, 2016WOD

A.

20min

20 reps Back Squat

Dag 9 av 20rep Cycle
Glöm inte öka med 3/2kg från föregående vikt.

Glöm inte att ha 2-3min vila mellan dina set.
Dina 20reps ska göras kring minut 18-20.

Missar man sina 20reps så backar man dagens vikt + 2 dagar och börjar om för att bygga upp på nytt.

Squat cycle och 8 min EMOM
20 Squats och Träning – Kosttillskott eller Ej?!

B.

AMRAP 7min

Cash-in 500m Rodd

7 Strikt Press 40/25kg
9 Pull-Ups
11 V-ups

Leave a Reply