A.

EMON 12 min
Minut 1: 45 sekunders squatstrech, KB på golvet, focus på upp med bröstet och fram med höften.
Minut 2: 45 sekunders KBpress, fokus på att KB är i centrumlinjen och öppet grepp på KB, byta arm varannan omgång.

B.

WOD Kettlebell 300,

For Time – Time Cap: 20 minuter

50 KBswing – Vänster 16/12kg
50 KBswing – Höger
50 KBsnatch – valfri hand
50 Clean & Jerk – valfri hand
50 Reverse lounges – alternerande
50 Thruster – valfri hand