Måndag 23/10

By oktober 22, 2017WOD

A.

Tabata

Barbell Roll Out
Planka

A.

10min
Handstand Teknik
Mot vägg eller fritt
Kick Ups / Shoulder taps / Handstand Hold

EMOM 5min
15m Handstand Walk
(Skala eller fortsätt träna på ovan)

B.

Death By… Utfallssteg med KB i Goblet Hold

Min 1: 2 Utfallssteg med KB 24/16kg
Min 1: 4 Utfallssteg med KB 24/16kg
Min 1: 6 Utfallssteg med KB 24/16kg
osv..