Måndag 27/6

By juni 27, 2016WOD

A.

Tempo Back Squat @ 42X1* (Ner/Botten/Upp/Vila)

Var 90 sekund – 12min

Set 1 – 5 reps @ 60% of 1-RM
Set 2 – 3 reps @ 70%
Set 3 – 2 reps @ 75%
Set 4 – 2 reps @ 80%
Set 5 – 1 rep @ 85%
Set 6 – 1 rep @ 90% eller mer
Set 7 – 1 rep @ 90% eller mer
Set 8 – 1 rep @ 90% eller mer

*Sekunder det tar i de olika delarna av lyftet. X = explosivt på vägen upp.

B.

På tid – Time Cap 10min
21 Kalorier Rodd/Assault Bike
21 Chest-to-Bar Pull-Ups
15 Front Squats (85/60 kg)
15 Burpees Over the Barbell
9 Power Cleans (85/60 kg)
9 Muscle-Ups eller C2B+Dips (9+9reps)

Bonus

EMOM 15 min

Minut 1 – 5 Strikta Handstand Push-Ups
Minut 2 – 12 Toes-to-Bar
Minut 3 – 30 Double Unders + 10 Overhead Squats (45/30 kg)

sen…

300m Löpning med viktplatta 25/20kg

Denna delen genomförs på egen hand utanför passets tid för de medlemmar som vill ta sin träning ytterligare en nivå högre.

Leave a Reply