Måndag 30/10

By oktober 29, 2017WOD

Tabata
1: Bent-Over DB Row – 2 hantlar / person
2: Hollow to Superman Roll*
*Inga fötter eller armar får nudda

A.

EMOM 5min
Snatch High Pull + Power Snatch

Vila 1min

EMOM 7min
Squat Snatch + 2 Overhead Squat

B.

AMRAP 8min

8 Thrusters 50/35kg
8 Burpee over slamball
8 Slamball 35/25lbs
50m Löpning med slamball i famnen* 35/25lbs

*Antingen fram och tillbaka på grön matta eller till grinden och tillbaka

Cash-Out
50 Abmat Sit-Ups