A.

EMOM 6min
4-6 Viktade Pull-Ups

Vila 1min

EMOM 6min
4-6 Upphöjda Strikta Handstand Push-Ups

Skala:
vPU: Oviktad Pull-Up, Negativa – så långsam som möjligt
usHSPU: Icke upphöjda, 1/2 abmats, 2-4 Långsamma negativa

B.

For time – Time Cap: 15min

10-9–8-7-6-5-4-3-2-1
Deadlift @ Kroppsvikt
Medball Bänkpress 2×22,5/15
Squat clean @ 50% av kroppsvikt

Skala:
Marklyft: 50% av kroppsvikt
Bänkpress: 15/10kg, 10/7kg
S. Clean: 40% av kroppsvikt, 30% av kroppsvikt