A.

Var 90 sekund
7 varv – 10:30min

3 Deadlifts till knäet + 1 Deadlift @ 60-70% av 1-RM Deadlift

B.

Var tredje minut, i 15 minuter (5 sets):
5 Strikta Handstand Push-Ups (RX+ = upphöjt, RX = plant, skalat = kip/negativ/KB alt DB press
12 Toes-to-Bar
30 Double Unders + 10 Overhead Squats (45/30 kg)

På Tid:

I go, You go – Partner 2&2

50 Ground to Overhead (60/45 kg)
Var minut, 5 burpees. Börja med burpees.

Leave a Reply