A.

7min arbete
Dagens längsta Handstand Hold

7min arbete
Dagens längsta Handstand Walk

B.

AMRAP 12min

20 Box Jump Overs 60/50cm
20 Handstand Shouldertaps
20 Overhead Lunges med stång 45/30kg (10/ben)
20 Toes to Bar

Bonus

15min arbete

Hitta dagens tyngsta Snatch Balance

Denna delen genomförs på egen hand utanför passets tid för de medlemmar som vill ta sin träning ytterligare en nivå högre.