Onsdag 12/9

By september 11, 2018WOD

A.

20min arbete – Front Squat

3set – 5reps @ max 40% av 1RM
3set – 3reps @ max 75%
3set – 1rep @ max 90%
2set – 1rep @ PR Försök

Bygg upp vart set (öka successivt), avsluta på angivet %-tal.

B.

21 – 18 – 15 – 9

Box Jumps 60/50cm
Hang Power Snatch 30/20kg

Skala:
Box: 50/40cm
Snatch: 20/15kg