Onsdag 2/1 – 2019

By januari 2, 2019WOD

A.

EMOM 5min
Deadlift + Power Clean + Squat Clean @ 50-60% av 1RM
(Lätt vikt och 100% teknikfokus)

EMOM 5min
Deadlift + Power Clean + Squat Clean @ 70-80% av 1RM
(Mediumtungt)

EMOM 3min
Deadlift + Power Clean + Squat Clean @ Så tungt som möjligt

B.

Partner WOD – 1work/1rest

300 Double-Unders
150 Wallballs 20/14lbs
200 Double-Unders
100 Goblet Squats 24/16kg
100 Double-Unders
50 Pull-Ups

Skala
Double-Unders: 500/400/300reps Singel-Unders
Goblet Squat: 16/12kg
Pull-Ups: Jumping Pull-Ups