Onsdag 22/11

By november 21, 2017WOD

A.

E2MOM 14min

2 Front Suats + 2 Back Squats @ 80-85% av 1RM Front Squat

Snabba byten, minimal vila mellan front och back squat.

B.

”DT”

5 varv – På tid

12 Deadlift 70/50kg
9 Hang Power Clean
6 Push Jerk