Onsdag 4/1

By januari 3, 2017WOD

A.

E2MOM 20min – 10set

2 Power Clean +
2 Push Jerks +
2 Split Jerks

Touch and Go = Unbroken

B.

Var 4min – 16min – 4 set

20/15cal Rodd
15 Burpee Box Jumps 60/50cm
8 Strikta Handstand Push-Ups 15/10kg

Alla börjar med rodd. Håll koll på klockan och börja efter varandra.
Det är inte en AMRAP, man är klar med setet efter 8 SHSPUs. Fokus på tempo och bli klar så snabbt som möjligt så man får längre vila.

Bonus

GHD Sit-Ups

30-50 reps utan vikt – fokus på explosivitet

Denna delen genomförs på egen hand utanför passets tid för de medlemmar som vill ta sin träning ytterligare en nivå högre.

Leave a Reply