A.

Sittande Hantlpress 3 x 12reps / arm

5min

Handstand Walk träning

B.

Deadlift

E2MOM 12min

Set 1 – 5 reps @ 50% of 1-RM
Set 2 – 4 reps @ 60%
Set 3 – 3 reps @ 75%
Set 4 – 2 reps @ 85%
Set 5 – 2 reps @ 90%
Set 6 – 1 reps @ 100%
Set 7 – Bonus – 1 rep @105% PR?

C.

For time:

30 Toes-to-Bar
500 Meter Rodd
21 Thrusters (50/35 kg)
1000 Meter Rodd
21 Thrusters (50/35 kg)

500 Meter Rodd (Bonus – om tid finns)
30 Toes-to-Bar (Bonus – om tid finns)

Bonus

D.

3 varv

Chinese Plank x 30sekunder (+vikt)
Barbell Good Morning 5reps (+vikt) Långsamma reps
Chinese Plank x 30sekunder (+vikt)

Denna delen genomförs på egen hand utanför passets tid för de medlemmar som vill ta sin träning ytterligare en nivå högre.

Leave a Reply