A.

EMOM 16min

Min 1: 5 Bänkpress eller 5 Medball Hantel Bänkpress
Min 2: 7 Bent-over Supinated Barbell row

B.

AMRAP 11min

12 Single Arm Hantel Push Press / arm 22,5/15kg
10 Hantel Squat Snatch
8 Bar Muscle-Ups*

Skalning: Band – Jumping i kids eller från låda – C2B+Dip

Bonus

3 varv

5 Rope Climbs
25 cal AirDyne

Denna delen genomförs på egen hand utanför passets tid för de medlemmar som vill ta sin träning ytterligare en nivå högre.