A.

”Kort uppvärmning”

10 min

Muscle-Up träning eller Strikt C2B / Strikt Pull-Ups styrka
(med så liiitet gummiband som möjligt)

Strikt Muscle-Ups – totalt 15st
Strikt C2B – totalt 30st
Strikt Pull-up – totalt 30st

Alla kör styrkebiten!
Träningen av det avancerad tekniken ligger mellan seten som ”vila” 🙂
Teknik för att lära sig kipa eller klara MUs, bara om man kan 5/3 strikta PUs

B.

Var 90 sekund – 9min

1 Power Clean

Var 90 sekund – 6min

1 Clean

(Öka vikt allt eftersom på båda)

C*.

AMRAP 15min

400m Löpning (rodd vid regn)
15m HSW (skalat – 15 Axeltouch / sida)
50 Double-Unders
10/10 Enarms hantelpress (10 / sida)

Leave a Reply