A.

Clean Barbell Warm-Up – 2varv med tom stång – Långsamt med fokus på teknik, 1varv med lite vikt – TEKNIK!

Clean Pull
Clean High Pull
Front Squat
High Hang Power Clean
Hang Power Clean
Squat Clean

Var 90s – 6set – 9min – öka lite vikt – Teknik
2 Clean lift-off (till under knäskålen) +
1 Clean High Pull
1 Power Clean

Var 90s – 8set – 12min
3 Position Squat Clean
High Hang + Low Hang + Full Clean

B.

På tid – Timecap: När passet är slut

9 – 15 – 21

2 for 1 Wallballs 20/14lbs
Burpees over ball
Chest to Bar Pull-Ups