Tisdag 18/7

By juli 17, 2017WOD

A.

EMOM 7min
Power Clean + 2 Push Jerks

EMOM 7min
Power Clean + 2 Split Jerks

B.

AMRAP 14min – 2o2 – 1work/1rest

40 Toes to Bar
30 Box Jump Overs 60/50cm
20 Handstand Push-Ups 20/15kg
100m Sled Drag Sprint 40/20kg

Bonus

Kör de tre Tabata direkt efter varandra

Tabata
Hollow Rock

Tabata
Superman Rock

Tabata
Dead Bug
(Ligg på rygg, benen rakt upp, nudda tår diagonalt)

Denna delen genomförs på egen hand utanför passets tid för de medlemmar som vill ta sin träning ytterligare en nivå högre.