Tisdag 26/7

By juli 25, 2016WOD

A.

15 min av:

Wallclimb to handstand

Handstand walk

Wallclimb to handstand walk

HSPU to handstand walk

B.

E2M 12min

Strict press

Hitta dagens tyngsta 5RM

C.

AMRAP 12 minutes av:

25 Cal AB/Row
16 Burpee Box Jump Overs (60/50)
6 Strict Handstand Push-Ups

Bonus

Hollow Body Hold + Sit-Up to L-Sit Hold x 15 reps

Tuck Rock to Tuck Press Hold x 30 reps

Three sets of:
Hand Plank Shoulder Taps x 60 seconds
(perform at max speed)

Denna delen genomförs på egen hand utanför passets tid för de medlemmar som vill ta sin träning ytterligare en nivå högre.

Leave a Reply