Tisdag 27/11

By november 26, 2018WOD

A.

EMOM 5min
Hang Squat Snatch + Overhead Squat

EMOM 5min
Power Snatch + Squat Snatch

EMOM 5min
Squat Snatch + Squat Snatch (Två singlar)

B.

Partner 2o2 – 1work/1rest

AMRAP 12min

20 Overhead Squats
20 Jumping Alternating Lunges
20 Medball Push-Ups (båda händerna på bollen)