A.

10min – Snatch Teknik
Sträck – Dra – Fånga
Snabbt under stången
Utför vart lyft som PR Lyft – Fokus!

EMOM 10min
3 Position Snatch

High Hang Squat Snatch
Low Hang Squat Snatch
Squat Snatch

B.

AMRAP 6min
7 Handstand Push Ups
5 Power Snatch
30 Double-Unders

Vila 2min

15 – 12 – 9
Sumo Deadlift High Pulls
Pull-Ups