Tisdag 4/9

By september 3, 2018WOD

A.

EMOM 16min
Min 1: 8 Good Mornings med skivstång
Min 2: 40s Sidoplanka (1 sida/varv)
Min 3: 1+1 Turkish Get Up
Min 4: 40s Viktade Sit-Ups

B.

3 varv

15 Marklyft 100/70kg
50 Double-Unders

Skala
Marklyft: 70/50kg
DU: 25 DU, 100 Single-Unders