A.

15 min – Hitta dagens tyngsta

Power Clean + Push Press

B.

På tid:

Rodd 1000 Meter
30 Power Cleans (60/45 kg)
150 Double-Unders

När första personen är klar med rodden så börjar andra personen (om man måste dela på roddmaskinerna) ro och fortsätter sedan med cleans och DUs.

Bonus

Bonus 1

Vila 8min mellan B och Bonus 1

Rodd 1000 Meter
15 Power Cleans (90/60 kg)
150 Double-Unders

Bonus 2

3 set:

Glute-Ham Raises x 8 reps
GHD Sit-Ups x 20 reps

Denna delen genomförs på egen hand utanför passets tid för de medlemmar som vill ta sin träning ytterligare en nivå högre.

Leave a Reply