Torsdag 10/1

By januari 9, 2019WOD

A.

EMOM 16min
Min 1: 30s max reps Hang Snatch – Utan att släppa stången alls
Min 2: 5-8 Ring Dips

Skala
Dips: Ring med tårna i marken, Horn Dip, Horn Dip med tårna i marken

B.

På tid

21 – 15 – 9

Power Cleans 60/45kg
Push Ups
Alternerande Hantel Snatch 22,5/15kg

Skala
Cleans: 50/35kg, 40/25kg, 30/15kg
Push-Ups: Negativa, På knä
Snatch: 17/12kg, 15/10kg, 10/7kg