A.

EMOM 11min
4 Back Squat @ 60-70% av 1RM
3 Box Hopp (så högt man klarar)

B.

AMRAP 6min (använd en vikt för alla övningarna)
6 Clean 45/30kg
8 Front Rack Utfallsteg 45/30kg (4+4)
10 Jerks 45/30kg

Vila 2min

På tid
12 – 9 – 6
Thrusters 45/30kg
Burpee over Bar

Skala:
Clean+Utfall+Jerk & Thrusters: 30/20kg, 20/15kg