A.

Bygg upp till utmanande vikt var 3min.
1min vila mellan var 3min för att fixa vikterna.

Var 30s – 6set – 3min
3 Strikta Pressar

Var 30s – 6set – 3min
2 Push Press

Var 30s – 6set – 3min
1 Push Jerks

Var 30s – 6set – 3min
1 Split Jerk

B.

På tid:

10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

Toes to Bar
Marklyft 80/55kg